„…susitaupydavome cukraus, kiaušinių“

Dvi citatos iš sovietmečiu Šiaulių prekybos valdybos viršininku dirbusio Vytauto Jankausko knygos „Kolaborantas? Autobiografija“ (Šiauliai, 2009):

„Nuo tortų likdavo konjako, kartais sviestą pakeisdavome margarinu, susitaupydavome cukraus, kiaušinių. Užteko visiems: ir kontrolieriams, ir administracijai, likdavo ir mums, cecho darbuotojams. Svarbiausia būdavo žiūrėti, kad konditerijos gaminiai būtų šviežūs, skanūs, gerai atrodytų, kad nesiskųstų pirkėjai“ (p. 94).

„Palaipsniui supratau naujosios tvarkos ypatumus ir skirtumus nuo buvusios socialistinės santvarkos. Tada buvo paprasčiau: gerai vykdyk tau pavestas pareigas, būk paklusnus vadovybei, savo nuopelnus priskirk vyresniam, nešok aukščiau bambos, nekišk nosies, kur nereikia, laikyk paslaptį (neplepėk), būk vienintelės partijos narys. Ir dar: visada būk tvarkingai apsirengęs, geros nuotaikos (nors ir suvaidintos), bendrauk su valdžia, prie vaišių stalo sėsk paskutinis, kalbėk trumpai ir suprantamai, nekelk problemų, o jas spręsk, poilsiaudamas su vadovais šnekėk apie nesunkiai išsprendžiamus dalykus. Nemanau, kad šie samprotavimai neginčijami, visuotiniai, bet man jie padėjo gyventi. Štai kodėl sutrikau, netekęs darbo!“ (p. 142).

2012 m. sausio 2 d.

2 komentarai: