Kas „supasi, supasi“: lapai ar vėliavos?

Balys Sruoga (1896–1947), kurio 120-metis bus vasario 2 d., literatūros almanache „Pirmasai baras“ 1915 metais publikavo, o rinkinyje „Saulė ir smiltys“ 1920 metais perpublikavo šį dabar visuotinai žinomą keturposmį eilėraštį:

Supasi, supasi lapai nubudinti,
Šnarasi, šnekasi vėjo pajudinti, –
Skleisdami gaudesį alpstantį, liūdintį,
Supasi, supasi lapai nubudinti.

Plaukia gegužio sapnai netikėtieji,
Gal tik raudoj kai kuomet palytėtieji,
O išgodotieji, o numylėtieji,
Slenka gegužio sapnai netikėtieji...

Naujo gyvenimo gandą atnešdami,
Žemę ir dangų, ir dulkes atmesdami,
Naujus takus per bedugnes atrasdami,
Naujo gyvenimo gandą atnešdami...

Rimk, besiplečianti sielvarta gūdinti!
Tau paslapčių amžinų nesujudinti!
Vėjo bučiuojami, vėjo pagundyti
Supasi, supasi lapai nubudinti...

Juozas Sabaliauskas (1930–2012), kurio 85-metis bus rytoj, laikraštyje „Raudonoji vėliava“ 1977 metais publikavo šį ir dabar niekam nežinomą eilėraštį „Saulės sargyboje“:

Supasi, supasi vėliavos mūsų,
Degusios, bet nesudegusios mūšiuos.

Prie Stalingrado skeveldrų varpytos,
Elbės pakrantėj krauju apšlakstytos,

Žuvusių brolių kapams nusilenkusios
Ir su gyvaisiais vėl priekyje žengusios,

Išneštos iš apsupimų, nelaisvės, –
Supasi vėliavos, supas ir plaikstos…

Jų – tartum tūkstančių saulių žėrėjime,
Jų – tartum bręstančių varpų šnarėjime

Aš ir matau, ir girdžiu, kaip ateina
Žemėn pavasaris, nešdamas dainą…

Supkitės, vėliavos, mūšiuose degusios,
Tartum kareiviai kliudytos atakose.

Supkitės, vėliavos, žygiuose blukusios,
Bet nenublankusios, bet nesuklupusios.

Švieskit, raudonosios, rankų galybėje, –
Amžiais šlamėkite saulės sargyboje.

Lieku suklusęs: tai kas gi „supasi, supasi“: lapai ar vėliavos?
2015-12-13

Ideologinis 30-metis

Nors apie tai rašiau jau beveik prieš dešimt metų, šiandien drįstu pasikartoti. Mat labai tinkama diena – „jubiliejinė“.

1985 m. gruodžio 5 dieną, kurios tada būta ketvirtadienio, iš Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginio instituto (ŠPI) vietinių jo komuniagų, vietinio saugumo informatorių ir, be jokios abejonės, paties Šiaulių saugumo iniciatyva bei ŠPI rektoriaus pavedimu iš darbo buvo atleistas Lietuvių literatūros katedros dėstytojas Gintaras Lazdynas. Nė nepalaukus, kol baigsis rudens semestras, kol dėstytojas baigs skaityti to semestro paskaitas. Mums, tuomečiams trečiakursiams, baigėsi jo paskaitų vokiečių romantizmo romantika.

Kitų metų kovo 25 d. miesto laikraštis Raudonoji vėliava „vedamajame“, pavadintame „Ryžtingai pertvarkyti darbą. Pastabos iš partijos miesto komiteto II plenumo“, rašė, kad K. Preikšo pedagoginio instituto Lietuvių literatūros katedroje ilgokai dirbo ideologiškai tam darbui netinkamas žmogus:


Trisdešimtmetis yra gera proga tai prisiminti. 

2015-12-05