Skaudus įrašas apie valstietišką seksą mokykloje…

Skaudus įrašas apie valstietišką seksą mokykloje (1),
arba kodėl Lietuvos mokytojai nušvilpė ministrę (2),
arba kodėl netrukus jūsų/mūsų vaikus mokys viena mokytoja (3)

(1)
Šiandien Mokytojų diena. Pirma po „reformos“.
Šiandien mano žmona netenka darbo mokykloje. Paskutinė jos darbo diena po 31 metų švietimo srityje – per Mokytojų dieną. Subtilu.
Toje mokykloje, kur ji dirbo, yra apie 50 mokytojų.
Iki „reformos“ 18-ka ar daugiau savaitinių pamokų ten turėjo KETURIASDEŠIMT KELI (sic!) mokytojai. Tai reiškia, kad jie tradiciškai buvo traktuojami (svarbiausia – patys taip jautėsi) kaip dirbantys visu krūviu, kitaip tariant, – visu etatu.
Po „reformos“ visą etatą mokykloje gavo, jeigu teisingai supratau, vos KELIOLIKA (sic!) mokytojų. (Čia tas valstietiškas seksas, kurio šiame siužetėlyje laukė skaitytojas.)

(2)
Savaime suprantama: nuoskaudos, susipriešinimas, neaiški perspektyva, nuolatinio emocinio ir socialinio nesaugumo jausmas.
Ir tai, kiek galima spręsti iš neoficialių pasisakymų, yra vieno iš tipinių Lietuvos miestų tipinės mokyklos tipinė šiandienos situacija. Tipinių–tipinės–tipinė. (Čia atsakymas, kodėl Lietuvos mokytojai užvakar nušvilpė ministrę).

(3)
Šios „reformos“ projektuotojai, įgyvendintojai ir įteisintojai absoliučiai nieko nenutuokia apie Lietuvos švietimą. Jie yra visiškai nekompetentingi ir šiuo metu skaičiuoja pagaliukais, kad pradinę mokyklą reikia pailginti nuo 4 iki 5 metų, o gimnaziją sutrumpinti nuo 4 iki 3 metų. Žinote kodėl? Todėl, kad VIENA pradinukų mokytoja penktokui valstybei bus žymiai pigiau nei KELIOLIKA specialistų mokytojų devintokui (gimnazistui). O taip: vietoj to, kad spręstų specialistų trūkumo, apmokymo ir apmokėjimo problemas iš esmės, jie žada tiesiog primityviai taupyti jūsų/mūsų vaikų švietimo sąskaita. (Čia atsakymas, kodėl jūsų/mūsų vaikus, anūkus netrukus visais metais ilgiau mokys VIENA mokytoja.)
Gėda, graudu, apmaudu. Skaudu apie tokius dalykus rašyti.

2018-10-05 (Mokytojų diena)

Rugsėjo fragmentai


*** 
2018 m. rugsėjo 11 d. netoli Prezidentūros priešpriešiais prasilenkiu su vaikinu ir dviem merginomis. Nugirstu, kaip vaikinas sako:
„[…] na jeigu aš kažką veikiu, aš realizuoju save, tai natūralu, kad žmonės mane pamatys.“

Svarsčiau: ar tikrai natūralu ir ar tikrai pamatys?


***
2018 m. rugsėjo 12 d. pavakary automobilio radijas „pastatyto balso“ principu išgaunamomis intonacijomis skaitė Vytauto Ažušilio trilogijos „Išlikimas“ trečiąją knygą „Mokslininkas“.

Pagalvojau: geriau mano ausys būtų to negirdėjusios.


***
2018 m. rugsėjo 14 d. vakare peržiūrėjau video interviu su žurnalo „Verslo klasė“ redaktoriumi Aurelijumi Katkevičiumi. Jis pasakė:
„Taip, mokytojams turi būti pakelti atlyginimai. Pradžiai dvigubai, o paskui galbūt dar daugiau.“

Atkreipiu dėmesį, kad būtų aišku visiems mokyklų „reformatoriams“: pradžiai [sic!] dvigubai [sic!]!
Ir pakartoju skiemenuodamas, pabraukdamas, paryškindamas ir paraudonindamas: pra-džiai dvi-gu-bai!


***
2018 m. rugsėjo 15 d. ryte, t. y. šiandien, gerdamas kavą FB užmačiau įdomųjį regioninės literatūros kritikos atvejį. Kritikas, kurį tarsi ir būtų galima priskirti Šiaulių šviesuomenei (inteligentijai ar pan.), taip atsiliepia apie rašytojo Rimanto Kmitos romaną (cituoju cenzūruodamas):
„Už**so protus Kmita su savo bažnyčios kronika“.

Pernai jau rašiau, kad yra tam tikras šiauliečių inteligentijos(?) sluoksnis, kuris aklai, o kartais – kaip šiuo atveju – net niršiai neigia Pietinia savastį kaip šiaulietiškosios savasties dalį.

2018-09-15

Knutas Skujeniekas gimė rugsėjo 5-tą…


… ta proga Knuto Skujenieko eilėraščio „parke vyrai vyną geria“ („parkā vīri vīnu dzer”) vertimo premjera:

parke vyrai vyną geria
vynas tas jiems tik į gera
kad po visko vingriom kojom
išsivaikščiotų namolio
buvęs rūškanas it dūmas
žydi tarsi rožių krūmas
tas kurs šalinos visų
toks drąsus kad net baisu
tas kur žodžio neišpeši
gražbyliauti pasinešęs

skirstos vyrai dvelkia vėjy
butelaitis ištuštėjęs
nebėra jame vilionės
laimės motinos – svajonės

2018-09-05

Vytautui Bičiūnui 125


Šiandien sukanka 125 metai, kai Klovainiuose (šalia Pakruojo) gimė literatūros, teatro ir meno kritikas, prozininkas, dramaturgas, aktorius, dailininkas, scenografas, politikas (Steigiamojo Seimo narys, priklausęs Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai, etc.) Vytautas BIČIŪNAS. 1942 m. spalio 30 d. sovietų sušaudytas Rusijoje, Sosvos lageryje.

Jis buvo ir dailės metodikos specialistas. Parinkau dienos aktualijas atliepiantį paveikslėlį, tuomet skirtą tretiesiems mokslo metams, iš jo knygos „Paišybos metodikos bruožai: Mintys ir pastabos“ (Kaunas: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1921). Šią knygą galima rasti interneto svetainėje http://www.epaveldas.lt/home
2018-09-01

Kodėl „žalieji“ „valstiečiai“ ir artimiausioje ateityje išloš rinkimus


„Žalieji“ „valstiečiai“ ir toliau sėkmingai rinks vadinamosios „antrosios Lietuvos“ balsus dėl labai paprasto „piarinio“ triuko. Jis paprastas, bet mirtinas. Tas, kas jį sugalvojo ir pardavė LVŽS, yra puikus masių psichologijos žinovas. Triuką paaiškinu alegoriniu literatūriniu tekstu:

Scenos vaizdelis
*
VEIKĖJAI: Ramūnas Karbauskis, Atsitiktinis Praeivis.
VIETA: Gatvė netoli LR Seimo.
LAIKAS: 2018 m.
*
ATSITIKTINIS PRAEIVIS: Atsiprašau, kad užkalbinu, bet jūsų klynas šlapias.
RAMŪNAS KARBAUSKIS: Konservatoriai.

Rusijoje panašiai viską, net duobėtas gatves Saratove, galima paaiškinti nukreipiamuoju žodžiu „Amerika“, Lietuvoje – „konservatoriai“, kurie dėl visko, kas buvo, yra bei bus, visada kalti: pirmoji – pasaulyje, antrieji – Lietuvoje.

Tiek tos išminties.

Koks priešnuodis?

Nežinau.

2018-04-14

Veidrodis piktajam klounui

(1) Kai kelis šimtus teuždirbantiems ir apie 40% mokesčių sumokantiems pamokslauji apie „socialinį teisingumą“, pats nuo milijoninių pajamų temokėdamas juokingus 2%;

(2) kai emigruojantiems pasakoji apie „meilę Lietuvos“ bei „emigracijos stabdymą“, pats visą šeimą seniai išvežęs į Vakarus;

(3) kai pasivadinęs „žaliuoju“, prekiauji tūkstančiais tonų cheminių trąšų ir (vyšnelė ant torto!) važinėji taršą kuo labiausiai keliančiu automobiliu;

(4) kai prie laisvės vos įpratusiems kiši vis naujus draudimus, aiškindamas, kad taip tuoj išmokysi „sveikai-dorai-laisvai-darniai“ gyventi;

(5 ir toliau) [įrašyk pats], –

nereikia stebėtis ir pykti, kai po viso to tiesiog – parodo veidrodį.
2018-01-28

Skaitinys apie akademinę etiką

Siūlau skaitinį. Tikiuosi, kad jis išsklaidys neaiškumus ir atsakys į visus klausimus, jeigu tokių dėl šios ŠU literatams (sykiu ir man) bei visam ŠU, mano nuomone, labai gėdingos istorijos dar kas nors iš šiauliečių kolegų turėjo.

Tai – „LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. Vigilijaus Sadausko 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. SP-27 ‘Dėl Irenos Baliulės akademinės etikos pažeidimų’“:

Sykiu pasvarstydamas, jog taip, vėlgi – mano nuomone, nutinka tokiais atvejais, kai klaida yra ne pri(si)pažįstama (su to pri(si)pažinimo sąlygojamomis adekvačiomis pasekmėmis), bet įvairiais būdais bei priemonėmis neigiama. Ir linkėdamas, kad Lietuvai jubiliejiniai 2018-ieji ir jai, ir visiems mums būtų laimingi, sėkmingi bei – garbingi!


2018-01-02 (antradienis)