Vytautui Bičiūnui 125


Šiandien sukanka 125 metai, kai Klovainiuose (šalia Pakruojo) gimė literatūros, teatro ir meno kritikas, prozininkas, dramaturgas, aktorius, dailininkas, scenografas, politikas (Steigiamojo Seimo narys, priklausęs Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai, etc.) Vytautas BIČIŪNAS. 1942 m. spalio 30 d. sovietų sušaudytas Rusijoje, Sosvos lageryje.

Jis buvo ir dailės metodikos specialistas. Parinkau dienos aktualijas atliepiantį paveikslėlį, tuomet skirtą tretiesiems mokslo metams, iš jo knygos „Paišybos metodikos bruožai: Mintys ir pastabos“ (Kaunas: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1921). Šią knygą galima rasti interneto svetainėje http://www.epaveldas.lt/home
2018-09-01

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą