Rugsėjo fragmentai


*** 
2018 m. rugsėjo 11 d. netoli Prezidentūros priešpriešiais prasilenkiu su vaikinu ir dviem merginomis. Nugirstu, kaip vaikinas sako:
„[…] na jeigu aš kažką veikiu, aš realizuoju save, tai natūralu, kad žmonės mane pamatys.“

Svarsčiau: ar tikrai natūralu ir ar tikrai pamatys?


***
2018 m. rugsėjo 12 d. pavakary automobilio radijas „pastatyto balso“ principu išgaunamomis intonacijomis skaitė Vytauto Ažušilio trilogijos „Išlikimas“ trečiąją knygą „Mokslininkas“.

Pagalvojau: geriau mano ausys būtų to negirdėjusios.


***
2018 m. rugsėjo 14 d. vakare peržiūrėjau video interviu su žurnalo „Verslo klasė“ redaktoriumi Aurelijumi Katkevičiumi. Jis pasakė:
„Taip, mokytojams turi būti pakelti atlyginimai. Pradžiai dvigubai, o paskui galbūt dar daugiau.“

Atkreipiu dėmesį, kad būtų aišku visiems mokyklų „reformatoriams“: pradžiai [sic!] dvigubai [sic!]!
Ir pakartoju skiemenuodamas, pabraukdamas, paryškindamas ir paraudonindamas: pra-džiai dvi-gu-bai!


***
2018 m. rugsėjo 15 d. ryte, t. y. šiandien, gerdamas kavą FB užmačiau įdomųjį regioninės literatūros kritikos atvejį. Kritikas, kurį tarsi ir būtų galima priskirti Šiaulių šviesuomenei (inteligentijai ar pan.), taip atsiliepia apie rašytojo Rimanto Kmitos romaną (cituoju cenzūruodamas):
„Už**so protus Kmita su savo bažnyčios kronika“.

Pernai jau rašiau, kad yra tam tikras šiauliečių inteligentijos(?) sluoksnis, kuris aklai, o kartais – kaip šiuo atveju – net niršiai neigia Pietinia savastį kaip šiaulietiškosios savasties dalį.

2018-09-15

Knutas Skujeniekas gimė rugsėjo 5-tą…


… ta proga Knuto Skujenieko eilėraščio „parke vyrai vyną geria“ („parkā vīri vīnu dzer”) vertimo premjera:

parke vyrai vyną geria
vynas tas jiems tik į gera
kad po visko vingriom kojom
išsivaikščiotų namolio
buvęs rūškanas it dūmas
žydi tarsi rožių krūmas
tas kurs šalinos visų
toks drąsus kad net baisu
tas kur žodžio neišpeši
gražbyliauti pasinešęs

skirstos vyrai dvelkia vėjy
butelaitis ištuštėjęs
nebėra jame vilionės
laimės motinos – svajonės

2018-09-05

Vytautui Bičiūnui 125


Šiandien sukanka 125 metai, kai Klovainiuose (šalia Pakruojo) gimė literatūros, teatro ir meno kritikas, prozininkas, dramaturgas, aktorius, dailininkas, scenografas, politikas (Steigiamojo Seimo narys, priklausęs Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai, etc.) Vytautas BIČIŪNAS. 1942 m. spalio 30 d. sovietų sušaudytas Rusijoje, Sosvos lageryje.

Jis buvo ir dailės metodikos specialistas. Parinkau dienos aktualijas atliepiantį paveikslėlį, tuomet skirtą tretiesiems mokslo metams, iš jo knygos „Paišybos metodikos bruožai: Mintys ir pastabos“ (Kaunas: „Dirvos“ b-vės leidinys, 1921). Šią knygą galima rasti interneto svetainėje http://www.epaveldas.lt/home
2018-09-01