„Ji mielai, būdavo, pasakoja apie Lietuvą…“

Latvių rašytojo ir tapytojo Janio Jaunsudrabinio (Jānis Jaunsudrabiņš; 1877-08-25 – 1962-08-28) gimimo 140-metis buvo vakar. Jo mirties 55-metis bus poryt.

Tik primenu, kad Jaunsudrabinis palyginti daug rašė ir apie lietuvius bei Lietuvą.

 Autobiografinio vaikystės epo „Baltoji knyga“ skyrius „Daunienė“.

Kelios Janio Jaunsudrabinio knygos.


2017-08-26

Dėl eilinio prof. Vytauto Landsbergio „(ne?)įprezidentinimo“

Lengvai nuspėjami du sakiniai iš Lietuvos istoriją trumpai pristatančio bet kokio veikalo, kuris(-ie) bus išleistas(-ti), na, kokiais 2075–2100 metais ar vėliau:

„XIX a. pab. – XX a. pab. Lietuva išgyveno du tautinius Atgimimus, padėjusius atkurti valstybingumą. Pirmojo Atgimimo centrinė telkianti figūra buvo gydytojas Jonas Basanavičius, antrojo – prof. Vytautas Landsbergis.“

Visi brazauskai ir Co. – kad ir kaip tai kam nors dabar nepatiktų ar atrodytų neįtikėtina – liks (faktiškai: jau liko) antro-trečio plano foninėmis figūromis, o visas tas postsovietlietuviškas triukšmas „duoti formalų prezidento vardą ar neduoti“, jei ir bus prisimenamas, tai vien tik kaip kurioziškas nesusipratimas.

#landsbergissugriovėkolūkius

2017-08-26