Veidrodis piktajam klounui

(1) Kai kelis šimtus teuždirbantiems ir apie 40% mokesčių sumokantiems pamokslauji apie „socialinį teisingumą“, pats nuo milijoninių pajamų temokėdamas juokingus 2%;

(2) kai emigruojantiems pasakoji apie „meilę Lietuvos“ bei „emigracijos stabdymą“, pats visą šeimą seniai išvežęs į Vakarus;

(3) kai pasivadinęs „žaliuoju“, prekiauji tūkstančiais tonų cheminių trąšų ir (vyšnelė ant torto!) važinėji taršą kuo labiausiai keliančiu automobiliu;

(4) kai prie laisvės vos įpratusiems kiši vis naujus draudimus, aiškindamas, kad taip tuoj išmokysi „sveikai-dorai-laisvai-darniai“ gyventi;

(5 ir toliau) [įrašyk pats], –

nereikia stebėtis ir pykti, kai po viso to tiesiog – parodo veidrodį.
2018-01-28

Skaitinys apie akademinę etiką

Siūlau skaitinį. Tikiuosi, kad jis išsklaidys neaiškumus ir atsakys į visus klausimus, jeigu tokių dėl šios ŠU literatams (sykiu ir man) bei visam ŠU, mano nuomone, labai gėdingos istorijos dar kas nors iš šiauliečių kolegų turėjo.

Tai – „LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. Vigilijaus Sadausko 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. SP-27 ‘Dėl Irenos Baliulės akademinės etikos pažeidimų’“:

Sykiu pasvarstydamas, jog taip, vėlgi – mano nuomone, nutinka tokiais atvejais, kai klaida yra ne pri(si)pažįstama (su to pri(si)pažinimo sąlygojamomis adekvačiomis pasekmėmis), bet įvairiais būdais bei priemonėmis neigiama. Ir linkėdamas, kad Lietuvai jubiliejiniai 2018-ieji ir jai, ir visiems mums būtų laimingi, sėkmingi bei – garbingi!


2018-01-02 (antradienis)