‚Eikasia‘ (vaizduotė) ir ‚phantasia‘ (fantazija)

Platono kaip vertinga, nors tik ketvirta – po protavimo, nuovokos ir tikėjimo, – žmogaus sielos būsena išskiriama vaizduotė kaip eikasia. Ir jau visiškai jo nuvertinama vaizduotė kaip phantasia, kurią Platonas „apgyvendina“ žmogaus kepenyse ir apibūdina labai nepalankiai. Taigi Platonas išskiria šviesiąją eikasia (vaizduotę) ir tamsiąją phantasia (fantaziją).

Dabar labai dažnai vaizduotė ir fantazija yra suvokiamos kaip absoliutūs ar bent jau daliniai sinonimai. Bet ar tai iš tikrųjų sinonimai? Ar vaizduotės sritis ir fantazijos sritis sutampa, „persilieja“? O gal oponuoja viena kitai, „grumiasi“ viena su kita? Išvertęs pacituosiu dabar iš naujo mano skaitinėjamą autorių Jakovą Golosovkerį (1890–1967), kuris veikale Imaginacinis absoliutas (rašytas XX a. 4–5 dešimtmečiais, publikuotas 1987) teigė:

Vaizduotė, Imaginacija ir yra ta dvasia, kuri gelbsti kultūrą nuo pasaulio vakuumo ir ją sudvasina. Dėl to vaizduotės varžymas, jos pažinimo galios (taip, pažinimo galios!) laisvės ir jos kūrybos varžymas visada gresia pačiai kultūrai vakuumu – tuštuma. O tai reiškia: gresia kultūros pakeitimu civilizacine technika, pridengta skambiais žmogiškojo optimizmo ir pasitenkinimo savimi lozungais, taip pat šią civilizaciją lydinčiu blaškymųsi tuštybėje, kurio neišvengiamas palydovas yra egzistencinės beprasmybės jausmas su visomis iš jo išplaukiančiomis pasekmėmis: nuovargiu, siekiu svaigintis, slaptomis baimėmis, moraliniu indiferentiškumu ir kitais cinizmo bei žiaurumo produktais. Tada vaizduotė pakeičiama fantazija, kartais gana tamsia, kupina klastingų užgaidų ir prietarų, atveriant kelią tai fanatizmui ir iškreiptiems žemiesiems instinktams, tai visiškam pasinėrimui į hedonizmo nirvaną, į perteklinį pasitenkinimą.“

Perkratykime mintimis skaitytas knygas, matytus spektaklius, filmus, stebėtas parodas etc. – ar galėtume sužymėti aiškius ar bent jau aiškesnius riboženklius tarp to, ką vadintume eikasia (vaizduote), ir to, ką vadintume phantasia (fantazija)?

P. S. Manau, būtų klaidingas šio klausimo sprendimas, jei phantasia (fantaziją) „paraidžiui“ sietume vien su vadinamuoju fantastiniu, fentezi ir panašiu menu.

2012 m. sausio 4 d.
Jakovas Golosovkeris

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą