„… auklėjami žmonės, kurie gyvens komunizmo sąlygomis“


„Komunistinės visuomenės žmogus turi pasižymėti aukšta kultūra. Vienas iš žmogaus kultūringumo požymių – taisyklinga, vaizdinga, raiški kalba, Tarybinėje mokykloje auklėjami žmonės, kurie gyvens komunizmo sąlygomis. Todėl, auklėjant ateities žmogų – formuojant vispusiškai išlavintą asmenybę, būtina didelį dėmesį skirti jo kalbos ugdymui.
/V. Baškys „Mokinių kalbos ugdymo klausimu“; p. 18/

„1. Viena iš svarbiausiu pedagoginių problemų, susijusių su komunistinės pasaulėžiūros formavimusi, yra žinojimo perėjimo į įsitikinimus problema. Tiktai tada, kai žinios tampa tvirtais asmeniniais įsitikinimais (ypač pasaulėžiūros idėjos), galima sukurti aiškią pasaulėžiūrą, kuri apsprendžia žmogaus elgesį.
/A. Kaprašovas „Žinojimo perėjimo į įsitikinimus klausimu“; p. 14/

4. Geresniam gamybinių fondų panaudojimui daug įtakos turi darbo drausmė. Miesto įmonėse neišgyvendinti darbo drausmės pažeidimai. Taip 1966 m. metalo apdirbimo įmonėse prastovėta 12140 valandų ir padaryta 1140 dienų pravaikštos. Tam tikra dalimi įtakos turi ir išdirbio normų įvykdymas. 1966 m. išdirbio normų neįvykdė „Vairo“ gamykloje 92, precizinių staklių gamykloje – 19, televizorių gamykloje – 71 ir eksperimentinėje elelktrokonstrukcijų gamykloje – 112 darbininkų.
/V. Bendikas „Pagrindiniai fondai ir jų panaudojimas Šiaulių miesto metalo apdirbimo įmonėse“; p. 5/

2012-06-30

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą