Publikacija iš savaitraščio „Šiaulių universitetas“

Įdedu Eglės Markevičiūtės straipsnį iš savaitraščio „Šiaulių universitetas“ (2012 m.vasario 1 d.):

Vigmantas Butkus: studentų įvertinimas įkvepia ir įpareigoja

Eglė MARKEVIČIŪTĖ

Šiaulių miestas, universitetas ir tekstas – trys objektai, vienijantys žmogų. Šiaulių universiteto dėstytojas doc. Vigmantas Butkus yra tapęs neatsiejama šio miesto dalimi, kaip pats sako, „įsivietinęs“ savo mieste, paskyręs jam ne vieną straipsnį, esė, knygą. Tai netradicinis dėstytojas, turintis pedagoginio darbo patirties daugiau nei šiųmečiai pirmakursiai yra nugyvenę amžiaus, tačiau vis dar išlaikantis savotišką ryšį su jaunąja karta. Savo mintis ir pastebėjimus V. Butkus dėsto ne tik per paskaitas, bet rašo ir tinklaraštį internete. Per 2011 m. dėstytojas išleido net dvi knygas, kurias pats ir maketavo. Buvo įdomu sužinoti, koks yra doc. V. Butkus, ką jo gyvenime reiškia literatūra ir kodėl studentai jį taip gerbia ir vertina, kokia yra jo nuomonė studijų reformos klausimu, kaip jam sekasi suderinti pedagoginį ir literatūros tyrinėtojo darbus ir kodėl jis rašo tinklaraštį apie Šiaulius.

Studijos ir darbo pradžia
Nuo pat mažens būsimasis literatūrologas labai mėgo knygas, todėl ir studijų metai jam buvo ir tebėra vieni gražiausių gyvenime: kupini literatūrinių atradimų, naujų istorijų, negirdėtų ir įdomių autorių. Sunku turbūt būtų patikėti, kad pareigingas ir darbštus Vigmantas savo, grupėje, beje, vienintelis vaikinas tarp merginų (pirmame kurse buvo dar vienas vaikinas, bet jį pašaukė sovietinė armija), buvo labiausiai paskaitas praleidžiantis studentas. Čia pat dėstytojas pastebi, kad tokį nelankymą atsvėrė vieni geriausių pažymių grupėje, todėl niekas per daug jam nepriekaištavo, gal tik truputį. Juo labiau, kad paskaitų laikas būdavo iškeičiamas į knygas.
Po studijų 1987 m. Vigmantas Butkus gavo paskyrimą dirbti Karolio Didžiulio politechnikume (dabartinė Šiaulių kolegija), kuriame vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros kurso mokė įvairių techninių specialybių studentus: automobilių remontininkus, elektrotechnikus. Kitais mokslo metais dėstytojas buvo pakviestas dirbti į Lietuvių kalbos katedrą, į kurią dirbti pakvietė tuometinis katedros vedėjas prof. Kazimieras Župerka. Joje mūsų pašnekovas dėstė stilistiką ir leksikologiją iki 1993 m. Tais metais dėstytojui teko apsispręsti, kokias doktorantūros studijas pasirinkti. Nebuvo net dvejonių dėl literatūrologijos, su kuria, pasak pašnekovo, nebuvo išsiskyręs net per tuos darbo kalbotyros srityje metus: laisvu metu skaityta, studijuota savarankiškai, rašyta. Pasak dėstytojo, sovietiniais laikais literatūra ne tik atliko savęs identifikavimo funkcijas, bet padėdavo atverti kitas erdves bei pasaulius, kurie kitais būdais neatsiverdavo.
Vigmantas Butkus džiaugiasi, kad studijų metais turėjo gerus dėstytojus. Prof. Vytautas Sirtautas, nors ir buvo kalbotyrininkas, rašė poeziją, o profesoriaus laikysena, pasak mūsų pašnekovo, bylojo laisvo žmogaus buvimą. Paminėtini dabar jau kolegomis tapę docentai Silvestras Gaižiūnas ir ypač – Gintaras Lazdynas. Pastarąjį Vigmantas įvardija kaip buvusį jo tutorių, puikų pašnekovą:
– Mes su juo apie literatūrą ir jos sąsajas su gyvenimu kalbėdavomės ir visur (fakultete, gatvėje, kavinėje, namie, pajūrio pušynuose tarp Palangos ir Šventosios…), ir ištisomis valandomis, tiesa, tada aš buvau mažiau aktyvus kalbėtojas, labiau klausovas: kláusiantis ir klaũsantis, – prisimena dėstytojas.

Neblėstantis skaitymo malonumas
Nuo pat vaikystės tarp knygų laiką leidęs, skaitymo malonumą dėstytojas išsaugojo iki pat dabar. Tiesa, su metais požiūris į skaitymą keitėsi: nuo entuziastingo bei azartiško keitėsi link kritiško ir dalykiško. Kaip pastebi mūsų pašnekovas, to kritiškumo kartais būna gal net per daug. Docentą erzina rašančiųjų profesinis nemeistriškumas, ypač jeigu jie vadina save rašytojais. Galbūt ne veltui dar dėstytojavimo pradžioje Vigmantas dėstė stilistiką ir leksikologiją – tai dvi rašytojui svarbios kalbos sritys: platus žodynas ir gebėjimas tą žodyną stilingai suvaldyti.
Ne vienas studentas baigęs filologines studijas, sako, kad dar ilgus metus negalės skaityti nieko savo malonumui: per tuos studijų metus skaityta begalės knygų. Tačiau mūsų pašnekovas prisipažįsta, kad vis dar nepraradęs skaitymo sau malonumo, nors dabar jam skaityti – tai nuolat tyrinėti. Štai visai neseniai tiesiog smalsumo vedinas dėstytojas skaitė sovietinių Šiaulių konjunktūrininkų atsiminimus, tyrinėjo, kaip autoriai rašo, ką rašo, ką pasako ir ką nutyli. Pasak mūsų pašnekovo, nuobodūs tokie memuarai, bet jų rašytojai mokėjo naudotis kalba, valdyti žodį.
Tyrinėtojo smalsumas docentą iš šurmulio pilnų fakulteto koridorių ir auditorijų atvedė prie ramaus literatūrologo darbo stalo Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kuriame Vigmantas dirba jau dvejus metus. Tenai jam dirbti pasiūlė jaunas, energingas, įvairiausių sumanymų ir idėjų turintis dabartinis instituto direktorius Mindaugas Kvietkauskas. Kelias dienas viską pasvarstęs, dėstytojas sutiko ir dabar jau antrus metus derina pedagogo ir literatūros tyrinėtojo darbus Šiauliuose ir Vilniuje. Pasak docento, tai du panašūs, bet ir skirtingi darbai, kiekvienas savaip įdomus.

Studentų įvertinimas
Pedagoginio darbo patirties jau įgyta tikrai nemažai. Šiame darbe dėstytojas stengiasi būti įdomus savo studentams, sudominti juos paskaitų medžiaga ne visuomet įprastais metodais. Tokie sprendimai neliko be atsako – 2010 m. dėstytoją apdovanojo Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) kaip vieną iš Metų dėstytojų, kurie savo darbu aukštosiose mokyklose puoselėja ne tik akademinį sąžiningumą, bet ir svarbias akademines vertybes. Šiuos dėstytojus išrinko patys studentai. Vigmantui Butkui tai labai įkvepiantis ir kartu įpareigojantis studentų sprendimas.
– 2010 metų Lietuvos studentų atstovybių sąjungos įvertinimas mano dėstytojavimo kelyje yra vienas svarbiausių. Tai dėl to, kad tas įvertinimas atėjo ne iš kokios nors valdžios jos sprendimu, kad tu esi ko nors vertas dėstytojas, bet patys studentai savanoriškai ir niekieno neverčiami, neraginami taip nusprendė. Nusprendė tie žmonės, su kuriais dirbu ar dirbau.

Studijų reforma
Dėstytojas prisipažino esąs griežtai nusistatęs prieš biurokratinį valdininkų kišimąsi į studijas ir patarinėjimą vadinamaisiais studijų kokybės klausimais. Pasak mūsų pašnekovo, toks kišimasis prieštarauja pačiai universitetinei dvasiai. Kritikos nepagailėta ir aukštojo mokslo reformai, kurią inicijavo ir vykdo ministras Gintaras Steponavičius.
– Dabartinė Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė man primena rajoninį pokario komjaunimo komitetą kur nors Lietuvos provincijoje: degančios akys, rūstūs veidai, neperkalbamas veržlumas ir nepalenkiamas įsitikinimas savo teisumu. Pasakysiu tik tiek, kad visa toji vadinamoji aukštojo mokslo „reforma“ nė sudilusio skatiko neverta ir ne tik kad negali pagerinti padėties, bet ją dar pablogina, atsiduoda ir paaugliškumo, ir partiškumo kvapeliais, noru viską valdyti. Tiesa, kolegoms prieš gerus metus esu sakęs, kad ŠU turėtų elgtis kaip Vilniaus universitetas: neskubėti keisti statuto ir statuso, neperrinkti naujų tarybų, t. y. laikytis autonomiškumo principo. Nugalėjo vadinamasis pragmatiškumas (kaip nevykdysi įstatymo?), bet ar mes visi neturim turėti akademinio laisvumo, kad nešokčiotume pagal bet kurio biurokrato, tebūnie jis ir ministras, dūdą, kuria dar ir antikonstitucinės melodijos buvo dūduojamos.

Studentų pasyvumas ir aktyvumas
Kritikos nevengiantis ir nebijantis išsakyti dėstytojas buvo griežtas ir pačių studentų atžvilgiu. Pasak jo, dabartinė studentija labai, labai skiriasi nuo tos, kuri buvo jo studijų metais, taip pat nuo tos, kuri buvo tik pradėjus dėstytojauti. Dėstytojas tai vertina kaip visiškai normalų ir natūralų būvį – per tiek metų viskas keitėsi, keitėsi pati valstybė, joje gyvenančių žmonių mąstymas. Dabar pasikeitę ir tempas, ir patirtys, ir prioritetai. Dabartiniai studentai labiau susiskaidę. Bet tai vyksta dėl to, kad anksčiau visi gyveno bendresnėmis idėjomis, nebuvo daug pasirinkimo galimybių. Dabartiniais laikais kiekvienas yra laisvas rinktis tai, ką jis nori, domėtis tuo, kas tik jam patinka.
Prieš keletą metų dėstytojas Humanitariniame fakultete bandė rengti filmų peržiūras, tačiau studentai į jas rinkosi pasyviai, todėl šios idėjos dėstytojas atsisakė. Tokios iniciatyvos po keleto metų ėmėsi ir fakulteto studentų atstovybė, vėliau filmus fakultete demonstravo studentai filosofai, bet graži iniciatyva žlugo – į seansus ateidavo vos vienas ar du studentai. Studentų pasyvumo klausimas jau buvo iškeltas ne vieną kartą. Dėstytojas mano, kad tai ir yra tų skirtingų interesų bei plačių galimybių išdava. Po paskaitų kiekvienas studentas susikuria savo interesų lauką, todėl ne tik studentus, bet ir pačius dėstytojus yra sunku surinkti.
Vis dėlto ne visi studentai yra tokie pasyvūs. Dėstytojas džiaugėsi kai kurių studentų gebėjimu išlikti aktyviais, imtis kūrybinės veiklos, pvz., žurnalo Šiaulių jaunimui leidybos.
– „Atrask!“ žurnalas – itin geras ženklas Šiaulių jaunosios kartos padangėje. Tokių leidinių arba nėra kitur, kituose Lietuvos miestuose, arba aš apie juos nieko nežinau. Aš jau buvau pagalvojęs, kad ir šiauliškė studentija, jaunimas nebėra pajėgus tokiu aukštu lygmeniu savęs „įtekstinti“, bet pasirodė, kad, savo laimei, klydau. Kad ir kaip gerai vertinčiau jaunų žmonių sugebėjimus save išreikšti dabar madingais vizualumais, kultūriniu pagrindu vis viena išlieka verbalumas. Gali išsifotografuoti, išsipiešti, išsisiūti, išsifilmuoti, išsidizainuoti…, bet jeigu tavo verbalinė raiška, gaubianti visus tuos „išsi-“, bus tik „bū“ ir „mė“, dažnai, beje, mėginama paslėpti po anglų kalbos skraiste, tai ir visi tie minėti „išsi-“ gali pakibti ore. Taigi galintis pasakyti, parašyti ir parašyti gerai rišlų tekstą jaunas žmogus, mano nuomone, šiais laikais yra dovana. O čia dar – visas žurnalas!

Veidaknygė ir tinklaraštis
Būdamas toks reiklus tekstui, dėstytojas jį ne tik tyrinėja, bet ir pats rašo ar dalijasi mėgstamais tekstais internetinėje erdvėje. Vigmantas Butkus turi ir savo „Facebook“ anketą, į kurią bent kartą per savaitę įdeda mėgstamos poezijos posmą, rašo internetinį tinklaraštį, kuriame publikuoja tai, kas jam atrodo būsiant įdomu, svarbu ar aktualu, įdeda vieną kitą nuotrauką, perpublikuoja periodikoje spausdintą savo straipsnį ar esė, ar reaguoja į visuomenėje vykstančias aktualijas:
– Labai greitai sureagavau į minėtos Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuoto „tyrimo“ fantasmagorinius utopistinius rezultatus, skelbiančius, kad Kaune ir Vilniuje reikėtų palikti tik po vieną didžiulį universitetą.

Literatūriniai leidybos darbai
Dvi darbovietės, nepailstantis skaitymas ir tyrinėjimas. Dėstytojas prisipažino, kad ilsėtis nelabai moka, dėl to net turėjo sveikatos problemų. Vis dėlto toks darbštumas duoda rezultatų – pernai dvi skirtingos leidyklos išleido dvi knygas: mokslinę knygą „Literatūros žvalgymai“ ir eseistinę „Šiaulių auto/topografija“. Dėstytojas to labai nesureikšmina. Pasak jo, prie tų knygų buvo ilgai ir nuosekliai eita, todėl tas faktas, kad jos buvo išleistos tais pačiais metais, tik lemtingas sutapimas. Abi knygas maketavo pats autorius, redagavo kartu su lituaniste žmona Roma: ji redagavo eseistinę knygą, Vigmantas – mokslinę. Darbas pakankamai sudėtingas, tačiau to buvo imtasi dėl taupumo, siekiant sumažinti leidybos išlaidas ir sutaupyti leidyklos bei Universiteto lėšas. Tiesa, maketavimas dėstytojui nebuvo nauja patirtis – to jis išmoko dar 2004 m., kada rengė spaudai prof. Gintauto Mažeikio monografiją. Vigmantas Butkus yra jau sumaketavęs penkias knygas, kai kurioms yra padaręs sudėtingą vidinį dizainą. Pats sudėtingiausias buvo pirmosios eseistinės knygos „Šiauliai: provincijos miestas palatvėje“, išleistos 2005 m., dizainas. Spaustuvininkai tada dažnai skambindavo autoriui ir stebėdamiesi klausinėdavo, ar tikrai viskas turi būti taip.
Po šių dviejų naujausių knygų išleidimo autorius sulaukė dviejų Lietuvos rašytojų sąjungos narių paskatinimo stoti į šią sąjungą. Ir čia dėstytojas išlieka kuklus, nesureikšmina šio fakto. Netgi iki šiol nuveiktų darbų nevadina savo didžiausiais darbais ir tikisi, kad didžiausi darbai dar tik ateityje. Šiuo metu dėstytojas rengia dvi literatūrologines knygas: mokslo studiją ir monografiją. Studija turėtų vadintis „Šiluvos legenda lietuvių literatūroje“ ir yra jau daugiau nei įpusėta, per šiuos metus turėtų būti baigta ir, jeigu bus gautas finansavimas, kitais metais išleista. Monografijos preliminarus pavadinimas – „Literatūros topografija“, joje turėtų būti tyrinėjama lietuvių ir latvių literatūrų topografinė tapatybė, topografinė vaizduotė. Šios knygos tam tikri pamatai yra padaryti ir per ateinančius trejus metus ji turėtų būti baigta.
Tiek laiko skyrus literatūros skaitymui ir tyrinėjimui, ar nebuvo kilęs noras parašyti kokį nors apsakymą ar romaną? Dėstytojas prisipažino, kad dar studijų metais manė, jog taps rašytoju, prozininku. Netgi dalyvavo tuometiniame studentų literatų būrelyje, kuris peraugo į dabartinį „Mūzyną“. Du apsakymėlius paskelbė pirmasis almanacho „Šiaurės Lietuva“ numeris 1991 m. Kalbėdamas apie Humanitariniame fakultete veikiantį literatų klubą „Mūzynas“, dėstytojas negailėjo ir gerų, ir kritiškų žodžių.
– Literatų klubas „Mūzynas“ jau turi geras tradicijas, išleisti keli klubo narių kūrybos almanachai. Prie tų tradicijų kūrimo ir puoselėjimo nepaprastai daug prisidėjo dėstytoja Danguolė Šakavičiūtė, dabar su mūzyniečiais dirbanti docentė Dalia Jakaitė klubui atiduoda daug žinių, energijos ir laiko. „Mūzynas“, mano manymu, yra aiškiai besimokanti, o ne revoliucingai maištaujanti jaunųjų kūrėjų grupė, kuriai linkėčiau būti ir kiek produktyvesnei, ir publikavimosi prasme aktyvesnei, drąsesnei.

Meninės provokacijos
Be literatūros tyrinėjimų ir dėstytojavimo Vigmantas Butkus yra nuveikęs ir kitokių darbų. Prieš keletą metų Humanitarinio fakulteto „Antrojo aukšto galerijoje“ buvo eksponuoti Ričerdo Šileikos jam siųsti atvirlaiškiai. Šis rašytojas dažnai mėgsta siuntinėti atvirlaiškius savo draugams ir pažįstamiems. Vigmanto gautųjų užteko įdomiai ir netradicinei parodai surengti. Turbūt nedaugelis minančių Humanitarinio fakulteto laiptus žino, kas ir kodėl laiptų aikštelėje tarp trečio ir ketvirto aukštų įmūrijo akmenį su dviem inicialais „H. H.“ Ant sienos kabanti lentutė tik nurodo, kad tai Henkui Hapenčkui skirtas akmuo. Neegzistuojančiam asmeniui, kurį savo eilėraštyje aprašė poetas Tomas Venclova. Akmuo atsirado Vigmanto Butkaus iniciatyva, kaip ironiškas atsakas į tuo metu masiškai steigiamas vardines auditorijas. Atidarymo metu buvo vyko literatūrinis performansas, buvo kviečiamas dalyvauti ir pats Tomas Venclova, tačiau tuo metu jis nebuvo grįžęs iš JAV, tad dalyvauti atidaryme negalėjo. Nors protestas liko neišgirstas, bet Henkaus Hapenčkaus idėja buvo perimta paties fakulteto – dabar šis veikėjas yra tapęs savotišku Humanitarinio fakulteto literatūriniu simboliu.

Darbo perspektyvos pagal specialybę
Studentai neretai dar studijų metais nerimauja, ką veiks baigę studijas, ar gaus darbą pagal specialybę ir ar iš viso gaus kokį darbą. Todėl dauguma renkasi paklausias studijų programas: teisę, vadybą, ekonomiką. Lituanistikos programa surenka vis mažiau studentų. Dėl per mažo stojančiųjų skaičiaus prieš trejus metus klasikinės lietuvių filologijos studijos Šiaulių universitete buvo panaikintos – kitais metais bakalauro diplomą gaus paskutinė grynųjų lituanistų laida.
– Klasikinėms studijoms apskritai koją yra pakišęs Lietuvoje visais lygiais pernelyg sureikšmintas tiesioginio ryšio „studijos–darbas“ pabrėžimas, net, pasakyčiau, to ryšio hiperbolizuotas ir net klaidinantis sureikšminimas. Mano pirmo kurso draugas lituanistas Šiauliuose dabar vadovauja vieno didelio banko dideliam skyriui ir nėra baigęs jokių papildomų finansų ar ekonomikos studijų. Kitas studijų draugas lituanistas iš aukštesnio kurso tapo vertėju iš japonų kalbos, o dar vienas iš žemesnio kurso – dabar ŠU dėsto filosofiją ir antropologiją. Taigi studijos, ypač bakalauro, yra pirmas laiptelis, geriausia, jei jis tampa saviieškos etapu, o kur vėliau pakryps profesinis žmogaus kelias labiau priklauso nuo paties žmogaus natūros, energijos, veiklumo, valios ir pan. nei nuo jo turimos, t. y. diplome įrašytos, specialybės. Žinoma, baigęs humanitarinius mokslus, gydytoju netapsi, bet kelių yra tikrai daug.
Prieš baigdami pokalbį, tiesiog negalėjome nepaklausti, kokią knygą dėstytojas rekomenduotų perskaityti studentams. Atsakymas buvo vienareikšmiškas: Michailo Bulgakovo „Meistras ir Margarita“, nes ji moko matyti nevienmatę tikrovę, o tai, pasak docento, yra svarbu. Gyvenant nesaikingo vartojimo, persisotinimo kultūroje taip pat būtų pravartu perskaityti H. D. Thoreu knygą „Voldenas, arba gyvenimas miške“.
– Ko palinkėtumėte esamiems ir būsimiems studentams? Savo kolegoms ir Šiaulių universiteto bendruomenei? Šiaulių miestui ir jo svečiams?
– Studentams palinkėčiau smalsumo, sugebėjimo stebėtis gaunamomis naujomis mokslo žiniomis, postūmio natūraliai domėtis jomis, sugebėjimo kuo greičiau išmokti atskirti pelus nuo grūdų ir juos iš tikrųjų studijose bei gyvenime atskirti, kolegoms – tikros, laisvos universitetinio akademizmo dvasios, o Šiaulių miestui – su kuo mažesniais realiais ir simboliniais nuostoliais išgyventi dabartinės miesto valdžios valdymą.

2012-02-05

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą