Kone fantastinė publicistika iš 1965 metų

Esame pripratę/pripratinti prie tokios šiuolaikinės publicistikos ir žurnalistikos, kad, atrodo, niekas jau stebinti nebeturėtų. Bet va pacituosiu, iš šių laikų pozicijos žiūrint, turbūt jau kone fantastinės publicistikos pavyzdį. Pavyzdys lygiai lygiai 47 metų senumo iš „Lietuvos Komunistų partijos Šiaulių miesto komiteto ir Šiaulių miesto Darbo žmonių deputatų Tarybos organo“ (t. y. iš tuomečio Šiaulių miesto laikraščio) „Raudonoji vėliava“, iš 1965 metų balandžio 11 dienos (sekmadienio) numerio 3-čio puslapio. Įsiskaitykit:

Mes dar tikimės
(Iš draugiškų teismų veiklos)

Skaitoma kaltinamoji išvada. Salėje tyla. Susikaupę klausosi statybos valdybos Nr. 63 Janulio vadovaujamos brigados dirbantieji apie savo bendradarbį Zeferiną Žilinską. Jis – pravaikštininkas, be saiko mėgstąs stikliuką, todėl daug kartų pabuvojęs išblaivinimo įstaigoje, skriaudžiąs savo mažamečius vaikučius.

Valdyba vykdė darbus „Elnio“ kombinate. Ten buvo pasiųstas ir Z. Žilinskas. Bet, užuot dirbęs, jis girtavo ir draugovininkų buvo sulaikytas su litru naminės degtinės.

Manau, Žilinskas gerai pamena, kad su juo daug kartų kalbėjosi kadrų skyriaus darbuotojai, administracija. Ir geruoju, ir piktuoju. Ar padėjo? Ne. Viskas kaip nuo žąsies.

Gėda mums buvo teismo metu klausytis, kaip Zeferinas sakė savimi nepasitikįs ir negalįs užtikrinti, kad daugiau negersiąs. Kalbėdamas, tur būt, jis pamiršo darąs žalą ne vien sau, šeimai, bet ir savo draugams, su kuriais kartu dirba.

Draugiškas teismas teisingai pasielgė, įspėdamas jį paskutinį kartą. O mes, bendradarbiai, tikimės, kad Z. Žilinskas supras savo klaidas ir pasuks tiesiu, sąžiningu keliu.

J. Kikilas,
darbininkas

Įdomu, koks tolimesnis pono Zeferino likimas? Pasuko jis „tiesiu, sąžiningu keliu“ ar ne? Kažkodėl man atrodo, kad ne, nors, žinoma, galiu ir klysti…

Ir darbininko J. Kikilo, parašiusio šį tekstuką (jei tai nebuvo kokio redakcijos darbuotojo slapyvardis ir blefas), tolimesnis likimas įdomus. Gal dar ko parašinėjo? Ir gal irgi tokia kone fantastine (šių laikų akimis žiūrint) maniera.

2012 m. balandžio 11 d.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą