Vytauto Kubiliaus dienoraščio paraštėse


Vytautas Kubilius buvo vienareikšmiškai didis lietuvių literatūrologijos, literatūros kritikos, apskritai literatūros žmogus. Bet dienoraščius (dabar skaitinėju 1978–2004 metų) rašė tokius keistus, gerokai smulkmeniškus visomis prasmėmis.
2001 m. balandžio 12 dienos įraše aptikau trumpą sakinį: „Skaudu, kad Ingos disertacija taip suspardyta“, išnašoje paaiškinant, kad tai Ingos Vaičekauskaitės disertacija. Ką gi, belieka prisipažinti – esu tas, kuris „suspardė“. Gynimas vyko 2001 m. kovo mėnesį VDU, disertacija vadinosi „XX amžiaus lietuvių ir latvių romano modeliai“, ji, mano nuomone, kaip literatūros mokslo darbas buvo labiau negu prasta, tad, būdamas oponentas, parašiau absoliučiai kritišką recenziją ir pasakiau, kad disertacija neatitinka tokiems darbams keliamų reikalavimų.
Norintys įsitikinti, ar teisus Kubilius, ar „suspardytojas“, disertaciją gali nesunkiai rasti nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir gal kitose bibliotekose, pavyzdžiui, VDU (galėčiau paskolinti ir savo turimą egzempliorių).
Kartais ir subtilūs literatūros žinovai pasielgia kaip širšalo įgelti.

2012-05-29

9 komentarai:

 1. Kodėl Kubiliui skaudu, visai numanytina: Jam bet kokia komparatyvistika atrodė gėris, antra vertus, jei žmogus vis dėlto parašė disertacijos apimties tekstą, tai jau labai daug; trečia vertus, VDU jis jautė dideles simpatijas (Leono Gudaičio atsiminimuos fiksuota). Taigi: skaudu; bet kad nepagrįstai suspardyta – to juk neparašyta.
  Beje, 2006-ais 200 egz. tiražu buvo išleista 606 p. I.V. knyga Naujasis lietuvių ir latvių romanas: raidos tendencijos 1988-2000-aisiais – ar tai ne ta pati papildyta disertacija?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kai žmogus rašo ne "sukritikuota" ar pan., bet "suspardyta", jau pats tas žodis aiškiau negu aiškiai implikuoja nepagrįstumą ar kažką panašaus.
   Minimoji knyga su disertacija labai menkai susijusi, nes ji teplėtoja tik vieną, jei gerai pamenu, apie 30-ties psl. disertacijos poskyrį ir joje nebėra esminių disertacijos klaidų.

   Panaikinti
  2. (a) Dienoraštinius (sic!) įrašus interpretuoti – l. slidus reikalas. Ar mes galim iš Paties pacituoto sakinio daryti išvadą, kad prof. Kubilius buvo labai geros nuomonės apie I.V. disertacinį tekstą? – Juk ne! (b) dėl sukritikuota–suspardyta: nesu didis žinovas, bet: Kubilius iš prigimties, man supratimu, buvo literatas, tad: suspardyta telygu stipriai sukritikuota, vaizdžiai tariant. Tik tiek:)

   Panaikinti
  3. Dėl (a), Virginijau, tepasakysiu tiek, kad puikiai žinau/prisimenu visą anuometinį to sakinio kontekstą, procesą, kuriame labai aktyviai dalyvavo ne pats Vytautas Kubilius, bet Janina Žėkaitė, tad jaučiuosi galįs interpretuoti ir nemanau, kad labai klystu. Dėl (b) - tai čia jau individualaus supratimo reikalas :)

   Panaikinti
  4. Beje, objektyviausiai (bent jau bešališkiau) tą situaciją galėtų pakomentuoti Jūratė Sprindytė - ji tada buvo antroji oponentė ir prof. Kubiliaus dienoraščiuose yra iš karto minima (kaltinama) po kalbamojo sakinio.

   Panaikinti
  5. Nenorom tapau prof. Kubiliaus advokatu:) Taip, Vigmantai, Pats buvai liudininkas, tad tikrai geriau tą situaciją išmanai.

   Panaikinti
  6. Gink Dieve, nenoriu ir aš būti suprastas kaip koks nors prof. Kubiliaus kaltintojas ar panašiai, neturiu tam jokių priežasčių nei teisių. Tiesiog iškilo vidinė būtinybė pa(si)aiškinti šį dienoraščio epizodą, ir pa(si)aiškinti ne tik sau, bet ir bent kiek viešiau, t.y. čia.

   Panaikinti
 2. Bet disertacija buvo apginta? Su išvada, kad darbas neatitinka jam keliamų reikalavimų?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Buvo apginta. Sprendžia gi ne oponentai, bet gynimo taryba...

   Panaikinti