Vasario 16-tajai

Vasario 16-tosios proga – pati nuoširdžiausia ir gražiausia daina apie Lietuvą, kokia buvo sukurta ne Lietuvoje ir ne lietuvių. Daina vadinasi „Oi, sese Lietuva“, klausytis jos reikia ČIA.

* * *
Čia dainos teksto vertimas į anglų kalbą:

Oh, sister Lithuania
Oh, sister Lithuania
Your roads come to meet me
With open fingers
And faces full with expectations
Are your sons, roads, Lithuania

Oh, sister Lithuania
Oh, sister Lithuania
Your rivers come to meet me
With loosened hair
And eyes sparkling
Are your daughters, rivers, Lithuania

Oh, sister Lithuania
Oh, sister Lithuania
And road runs over river
And child walks over bridge

(Youtube‘ės pateiktas vertimo apibūdinimas: Rough translation in English.)

* * *
O čia dainos teksto originalas:

Ai, māsa Lietuva,
Ai, māsa Lietuva,
Tavi ceļi man pretī nāk,
Pirkstiem atplestiem
Un gaidu pilnām sejām,
Ir tavi dēli, ceļi, Lietuva.

Ai, māsa Lietuva,
Ai, māsa Lietuva,
Tavas upes man pretī nāk,
Matiem izlaistiem
Un acīm dzelkstot,
Ir tavas meitas, upes, Lietuva.

Ai, māsa Lietuva,
Ai, māsa Lietuva,
Un ceļš pār upi plūst,
Un bērns pa tiltu staigā.

Apie dainą „Oi, sese Lietuva“ (“Ai, māsa Lietuva”): žodžiai Pėterio Zirnyčio (Pēteris Zirnītis; 1944–2001), muzika Imanto Kalninio (Imants Kalniņš), atlieka Imanto Kalninio sukurta grupė „Turaidos Rožė“ (Turaidas Roze”), dainuoja ypatingu balsu apdovanota vokalistė Olga Rajecka.

2013-02-16

1 komentaras: