Kol kas nepriklausoma Lietuvos Respublika laimi

Kai sovietinių švenčių metu centrinėse tribūnose stovėdavo, kalbas sakydavo ir rankomis mojuodavo partinė nomenklatūra, viskas buvo adekvatu istorinei situacijai. Jie (pavyzdžiui, Šiaulių miesto komunistinio partinio komiteto, vykdomojo komiteto veikėjai) vienareikšmiškai buvo sovietinės Lietuvos valstybės žiedas, esmė, kvintesencija. Dūręs į juos pirštu neklystamai galėjai sakyti: ant jų pirmiausia ir daugiausia laikosi LSSR – Lietuvos sovietinė socialistinė respublika, jie yra toji sovietinės respublikos cementuojanti, įcentruojanti jėga.

Kai dabar nepriklausomybės švenčių metu analogiškose centrinėse tribūnose stovi, kalbas sako ir pan. dabartinė nomenklatūra, niekaip neapsiverčia liežuvis sakyti, kad tai nepriklausomos Lietuvos valstybės žiedas, jos esmė, kvintesencija. Jie (pavyzdžiui, Šiaulių miesto merijos atstovai, „vedantieji“ partiniai aktyvistai, dauguma miesto tarybos narių) man regisi kaip tik išvirkščioj šviesoj. Regisi kaip save cementuojanti ir įcentruojanti jėga, nepriklausomą respubliką paliekanti, švelniai tariant, nuošalių nuošaliausioje nuošalėje, o grubiai tariant, ją… (nebaigsiu sakinio dėl estetinių sumetimų).

Bet stebuklas yra tas, kad nepriklausoma Lietuvos Respublika dar tebėra gyva ir gyvybinga, kad ji dar tebėra pajėgi absorbuoti ir – plačiąja prasme žiūrint – neutralizuoti tokias nomenklatūras, tokių veikėjų veiklas. Su šia nelengva jos pergale Kovo 11-tosios proga visus ir sveikinu! (Kviesdamas sykiu pamąstyti, ar ilgai dar Lietuvos Respublika tokias kovas kovoti bus pajėgi?)2012 m. kovo 11 d. (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą