Investicijos – į pastatus ar į kvalifikaciją?

2015 m. rugsėjo 9 d. Šiaulių krašte publikuotas interviu elementų turintis straipsnis „Pirmasis rektorius palieka universitetą ir važiuos į Portugaliją“. Pagrindinė straipsnio žinia ta, kad „Šiaulių universiteto Senato pirmininkas, profesorius Vincas Laurutis, buvęs pirmasis rektorius, apsisprendė baigti karjerą universitete“ ir žada išvažiuoti gyventi į Portugaliją.

Klausinėjamas apie situaciją Lietuvos aukštajame moksle, Šiaulių universitete, profesorius be kitų dalykų pasako štai tokį: „[k]ita vertus, „investicijos ne ten buvo sudėtos – į pastatus, bet ne į dėstytojų, mokslininkų kvalifikaciją“, todėl nebėra prestižo dirbti aukštojoje mokykloje“.

Dėl geresnio įsisąmoninimo pakartosiu tai, kas straipsnyje pateikta kabutėse, t. y. kaip tiesioginė prof. Vinco Lauručio kalbos citata: „investicijos ne ten buvo sudėtos – į pastatus, bet ne į dėstytojų, mokslininkų kvalifikaciją“.

O dabar iš atminties pamėginsiu rekonstruoti keliolikos metų senumo įvykius.

Vienu metu, gal maždaug nuo 1995 metų, kai Šiaulių aukštosios mokyklos rektoriumi dar dirbo profesorius Aloyzas Gudavičius, tas dėstytojas, kuris apgindavo daktaro disertaciją, jei neklystu, net metus laiko po gynimo gaudavo gana didelį kasmėnesinį priedą prie atlyginimo, o tas, kuris tapdavo habilituotu daktaru, – dar didesnį kasmėnesinį priedą. Ir panašiai.

1998 m. rektoriumi tapus prof. Vincui Lauručiui, minėtų priedų, t. y. skatinamųjų-premijinių investicijų į/už kvalifikaciją, neilgai trukus* buvo atsisakyta. Ir pradėtos – nagi spėkite kas? Ogi pradėtos investicijos į pastatus, į daug ir didelių pastatų: į buv. Inžinierių namus, į buv. „Nuklono“ gamyklą, į buv. moterų konsultacinę polikliniką ar kaip ji ten vadinosi.

Negana to, įsibėgėjęs rektorius prof. Vincas Laurutis vėliau visu rimtumu „užsuko“ mintį ir jau buvo „beužsukąs“ veiksmą, kad kažkur užmiestyje reikia statydinti visiškai naują vadinamąjį Šiaulių universiteto „universitetinį miestelį“ (miestelis, kaip žinoma, yra ne kas kita kaip pastatai, kaip investicijos į juos). Ši – „miestelio“ – mintis iš rektorato bokštų azartingai transliuota net tada, kai jau buvo aiškiau negu aišku, kad visas ŠU kiekybiškai trauksis iki visų galimų minimumų.

Kartoju sakinį iš straipsnio: „[k]ita vertus, „investicijos ne ten buvo sudėtos – į pastatus, bet ne į dėstytojų, mokslininkų kvalifikaciją“, todėl nebėra prestižo dirbti aukštojoje mokykloje“. Klausdamas: ir kas gi jas, tas investicijas, gerbiamieji, ne ten Šiaulių universitete sudėjo? Kas pastatais ir juos lydėjusiomis naujomis struktūromis išplėtė provincijos miesto universitetą iki to miesto nei statistiniam, nei moksliniam-intelektualiniam potencialui neadekvačių mastelių? Kas gi tas toliaregis investuotojas, kurio ne kvalifikacinių-kokybinių, bet būtent „pastatinių“-struktūrinių-kiekybinių investicijų plėtros košę iki dabar ŠU kabina niekaip neiškabindamas ne šaukštais, o samčiais ir kibirais?

Man lyg ir aišku – kas. O jums, mieli skaitytojai?

Bet tuo istorija nesibaigia. Ją pratęsiu ilga citata, nes pats iškalbingiau negalėčiau pasakyti:

Sausio 27 d. Šiaulių universiteto senato posėdžio darbotvarkėje buvo trys klausimai: […] ir dėl Šiaulių universiteto rektoriaus emerito vardo suteikimo.
Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis pasiūlė pirmojo Šiaulių universiteto rektoriaus emerito vardą suteikti buvusiam ilgamečiui Šiaulių universiteto rektoriui prof. habil. dr. Vincui Lauručiui. […] Rektoriaus emerito vardas suteikiamas už nuopelnus Universitetui ir jo plėtrai baigusiam kadenciją Universiteto Rektoriui. Pirmąjį kandidatą Šiaulių universiteto rektoriaus emerito vardui gauti pristatęs rektorius prof. Donatas Jurgaitis pažymėjo, kad prof. Vincas Laurutis yra mūsų Universiteto ir Šiaulių miesto pasididžiavimas. „Universiteto rektoriaus emerito vardo suteikimas Vincui Lauručiui reikštų Universiteto bendruomenės pagarbą jam ir galimybę jaustis Universiteto bendruomenės dalimi ir toliau“, – sakė rektorius. Didele balsų dauguma senatoriai pritarė rektoriaus pasiūlytai kandidatūrai suteikti Šiaulių universiteto rektoriaus emerito vardą. (Cituojama iš ČIA)

Bandysiu suvokti pastarąjį įvykį savo (lyg ir sveiku?) protu, telkdamasis (lyg ir elementariąją?) logiką.
1. ŠU finansinėje ir kitokioje duobėje dabar sėdi visų pirma dėl neadekvačiai didelės ir strategiškai absoliučiai klaidingos ~infrastruktūrinės („pastatinės“ + struktūrinės) plėtros, kuri vykdyta anksčiau.
2. ŠU Senatas suteikia garbingą vardą būtent šiosios plėtros (iš esmės dėl kurios ŠU ir sėdi duobėje) architektui ir aktyviausiam vykdytojui.
3. Kokia logika šiuo atveju vadovaujasi ŠU Senatas? Elementariąja? Samuelio Becketto? Alisos iš Stebuklų šalies?

p. s. Universitetinis miestelis (galimas projektas iš Alisos Stebuklų šalyje logikos repertuaro):


____________________________________
* Žinoma, siekiant tikslumo ir preciziškumo, reikėtų visa tai žiūrėti ir tikrintis archyvuose, Sodroje, VMI: kaip ir kada tiksliai tai buvo, kokio dydžio priedai mokėti, kokiu metu ir kiek laiko jie mokėti, kada mokėjimas nutrauktas ir pan., ir t.t. Tačiau to daryti nematau reikalo, nes, viena vertus, pasakojimo esmės tai nekeičia, kita vertus, tam neturiu laiko, o ir pritingiu. Tik aiškiai pabrėžiu, kad visa tai nesunkiai patikrinama ir mėnesių, ir išmokėtų litų tikslumu.

2016-01-31

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą