Kultūra pagal Šiaulių miesto valdžią

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Patricija Poderytė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Komitetų nariams parašė raštą „Dėl 2012 m. Kultūros plėtros programos finansavimo“, kuris pradedamas tokiais žodžiais: „Gerb. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Komitetų nariai, kreipiamės į Jus dėl drastiškai mažinamo Kultūros skyriaus vykdomos Kultūros plėtros programos biudžeto. / Informuojame, kad 2012 m. Savivaldybės biudžete lėšos Kultūros skyriaus vykdomai Kultūros plėtros programai mažinamos iki 221,8 tūkst. Lt.“

Pasirodo, kad iš tų 221800 Lt. net 101250 Lt. bus panaudoti pernykštėms skoloms grąžinti. Vadinasi, 2012 metams lieka vargani 120550 Lt. Negana to, iš jų kone pusę (!), t. y. 50000 Lt., Kultūros skyrius „žodiniu įpareigojimu“ privalomai turi skirti aviacijos šventei „Plieniniai sparnai“.

Gal kas man gali paaiškinti, ką bendra turi paskraidymas mažais lėktuvėliais ar ir dideliais lėktuvais su kultūra? Čia kas taip veikia Šiaulių valdžią: Zoknių sindromas, NATO karinių oro pajėgų pašiaulėje sindromas, p. Pakso sindromas ar vieno skraidančio Šiaulių tarybos nario sindromas? Ar gal visaapimantis lietuviškasis maniakalinis hiperaktyvus ir sveiku protu sunkiai paaiškinamas Dariaus-Ir-Girėno sindromas? Kiek turi būti „praskridęs“ (perkeltine prasme), kad tokius sprendimus priiminėtum: iš kultūros lėšų remti skrajones, kai pačiai kultūrai tik sudilę grašiai belieka, jei iš viso belieka.

Bet ir čia dar ne viskas! T. y. ir čia dar Šiaulių valdžia ne visą savo kultūros ir jos suvokimo lygį pademonstruoja! Net 10000 Lt. iš tų pačių varganų 120 tūkst. Lt. tuo pačiu „žodiniu įpareigojimu“ Kultūros skyriui prisakoma skirti Šiaulių choro dalyvavimui projekte „Chorų karai“. Va čia tai kultūros aukštumos! Va čia tai kultūros jėga!

Taigi prioritetiniai kultūriniai Šiaulių valdžios pasiūlymai 2012-tais: paskraidysim, tiksliau, į skraidančius pažiopsosim ir TV paspoksosim.

„Praskridom“ mes su tokia miesto valdžia, oi „praskridom“.

2012-02-05

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą